Pro nové zaměstnance

Stali jste se novými zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc? A máte již také dohodnutý termín nástupu na pracovní pozici? Pak jsou vám určeny následující upřesňující informace.

 • Obdržíte seznam dokumentů, které musíte v dohodnutém termínu doložit:
  • kompletně vyplněný osobní dotazník,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • doklady o dosaženém vzdělání,
  • zápočtový list z předešlého zaměstnání.
 • Při osobním setkání vás požádáme o předložení občanského průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny.
 • Před nástupem do zaměstnání absolvujete vstupní zdravotní prohlídku, jejíž závěr musí být kladný, tedy že jste zdravotně způsobilí k výkonu konkrétní pracovní pozice.
 • Po splnění všech náležitostí, před termínem nástupu do zaměstnání, s vámi bude podepsána pracovní smlouva.
 • Po přijetí do pracovního poměru se zúčastníte vstupního školení, které se koná první dva pracovní dny v měsíci.
 • První den se dozvíte základní údaje o Fakultní nemocnici Olomouc, budete absolvovat ze zákona povinná školení a získáte další informace související s organizačně provozním chodem nemocnice.
 • Zaměstnanci nelékařských zdravotnických profesí se druhý den zúčastní školení, během nějž se seznámí s činnostmi Úseku nelékařských oborů, se správnými postupy ošetřovatelské péče, dále absolvují školení kardiopulmonální resuscitace a školení v programu MEDEA.
 • V rámci adaptačního procesu, který musí úspěšně každý nově nastupující zaměstnanec absolvovat, budete zaškoleni v procesech a postupech souvisejících s výkonem vaší pracovní pozice.

Ubytování

Fakultní nemocnice umožňuje svým zaměstnancům ubytování přímo v areálu.

Bližší informace poskytuje Jaroslava Koutná.
734 522 694
Jaroslava.Koutna@fnol.cz

Přílohy: