Fakultní nemocnice Olomouc je státní příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je součástí páteřní sítě českých nemocnic nejvyššího typu, patří k prestižním českým pracovištím v oblasti poskytování léčebné péče, ale rovněž v oblasti vědy a výzkumu. S více než čtyřmi tisíci zaměstnanci je druhým největším zaměstnavatelem v Olomouckém kraji.

Naším cílem je neustálé zvyšování kvality péče o pacienty. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro splnění tohoto cíle je vytváření optimálních pracovních podmínek pro zaměstnance a celkově pozitivní pracovní atmosféra. Této oblasti proto věnujeme maximální pozornost. Nabízíme průběžné zvyšování i prohlubování odborné kvalifikace, úzkou provázanost s lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci i kvalitní vědecko-výzkumné zázemí. Každoročně provádíme mezi zaměstnanci průzkumy spokojenosti a doporučení, která z nich vyplývají, jsou pro vedení nemocnice důležitým zdrojem inspirace.

Co nabízíme

  • zázemí stabilního prosperujícího zaměstnavatele,
  • perspektivní profesní působení v akreditovaném zdravotnickém zařízení se špičkovými moderními technologiemi,
  • konkurenceschopné finanční ohodnocení,
  • podporu celoživotního odborného i rozvojového vzdělávání,
  • pět týdnů dovolené,
  • tři dny na vyléčení nebo zdravotního volna (sick days),
  • ubytování v areálu nemocnice,
  • nekuřáckou politiku organizace a další

AKTUÁLNÍ VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
ve Fakultní nemocnici Olomouc


© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.