Absolventský program / Lékaři

Fakultní nemocnice Olomouc připravila společně s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Absolventský program i na roky 2022/2023. Nabízíme šanci přihlásit se do výběrového řízení na nejprestižnější medicínské pracoviště v Olomouckém kraji, příležitost získat zajímavé pracovní místo s perspektivou zařadit se do stálého týmu lékařů špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení a rozšířit si vědomostí v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí.