Absolventský program / Lékaři

Fakultní nemocnice Olomouc připravila společně s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci Absolventský program i na roky 2023/2024. Nabízíme příležitost přihlásit se do výběrového řízení do nejprestižnějšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji, možnost získat zajímavé pracovní místo s perspektivou zařadit se do stálého týmu lékařů špičkového medicínského a vědeckého pracoviště a rozšířit si vědomostí v oblastech úzce propojených s odbornou praxí.