Odborné stáže (postgraduální), praxe v rámci spec. vzděláváni (AKK, CK)

Máte zájem o postgraduální stáž ve Fakultní nemocnici Olomouc? Potom se řiďte následujícími pokyny:

  • Kontaktujte e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FN Olomouc a dohodněte si přesný termín stáže konkrétního pracoviště (v případě nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě llékařských oborů) a dohodněte si přesný termín odborné praxe.
  • Řádně vyplňte formulář / přihlášku (nutné vyplnit všechna pole), bez podpisů a razítka zaměstnavatele a stážisty nebude přihláška přijata k administraci.
  • Přihlášku odešlete nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem stáže e-mailem, popřípadě poštou či osobně na Personální úsek FN Olomouc – Bc. Markéta Žylová, marketa.zylova@fnol.cz, tel. 588 443 137.
  • V případě, že si stážista bude odbornou stáž hradit sám, zašle spolu s vyplněnou přihláškou i kopii platné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě.
  • Na základě přihlášky vyhotovíme písemné povolení stáže, které je zasláno jak zaměstnavateli nebo stážistovi, tak vedení příslušného pracoviště FN Olomouc.
  • V případě stáže delší než pět pracovních dní je vyhotovena i Smlouva o umožnění absolvování stáže.
  • Stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli nebo stážistovi.
  • Příslušníkům Armády ČR jsou odborné stáže na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.