Odborné praxe studentů

Máte zájem o odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc? Potom se řiďte následujícími pokyny:

  • Kontaktujte osobně nebo e-mailem vedoucího nelékařského zdravotního personálu konkrétního pracoviště (v případě studentů nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě studentů lékařské fakulty) a dohodněte si přesný termín odborné praxe.
  • Řádně vyplňte formulář /přihlášku (nutné vyplnit všechna pole a uvést celkový počet hodin praxe, včetně délky jedné vyučovací hodiny (45/60 min.)). Bez podpisu a razítka pracoviště FN Olomouc a uchazeče o praxi nebude přihláška přijata k administraci.
  • Přihlášku odešlete nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem praxe e-mailem, popřípadě poštou či osobně na Personální úsek FN Olomouc – Bc. Markéta Žylová, marketa.zylova@fnol.cz, tel. 588 443 137.
  • V případě, že si student bude odbornou praxi hradit sám, zašle spolu s vyplněnou přihláškou i kopii platné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě.
  • Na základě Vaší přihlášky vyhotovíme písemné povolení odborné praxe, které zašleme studentovi a příslušnému pracovišti FN Olomouc.
  • Praxi mohou bezplatně absolvovat studenti škol, s nimiž má FN Olomouc uzavřenou rámcovou smlouvu (seznam zde).
  • V ostatních případech zájemci zašlou formulář/ přihlášku s vyplněnými osobními údaji, informacemi o škole a plánované odborné praxi na e-mail marketa.zylova@fnol.cz.
  • Poplatek za odbornou praxi bude uhrazen formou faktury po ukončení praxe.
  • Odborné praxe jsou studentům všech lékařských fakult v České republice na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.