Vzdělávací program pro sestry v oboru intenzivní péče je ve FN Olomouc poprvé kompletní. Teorie i praxe

5. 10. 2022

 

​Na úvodní setkání dnes na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Olomouc zamířilo 19 všeobecných sester, které byly přijaty do vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče. Olomoucká fakultní nemocnice získala oprávnění k uskutečňování teoretické části tohoto programu poprvé. Akreditace je platná až do roku 2027.

„Naše dnešní setkání považuji za historický okamžik. V poměrně krátké době se nám podařilo získat akreditaci pro tento důležitý a žádaný vzdělávací program a naše nemocnice se tak zařadila mezi několik málo zařízení v České republice, která jej nabízí. Výhodou je mimo jiné to, že nebudete muset jako doposud na týden dojíždět například do brněnského Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, nýbrž můžete zůstat doma, se svými blízkými a přitom se vzdělávat,“ řekla náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Andrea Drobiličová účastnicím programu, které jsou zaměstnané ve FN Olomouc. „Praktickou část jsme u nás vyučovali doposud a nyní k ní přidáváme i část teoretickou a já věřím, že pro vás bude náplň programu atraktivní a současně maximálně užitečná a přínosná pro další využití,“ popřála jim přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Olga Klementová, Ph.D., která je společně s vrchní sestrou KARIM Mgr. Danielou Chocholkovou odbornou garantkou programu.

Všeobecné sestry, které se specializačního vzdělávacího programu účastní, čeká v následujících 18 měsících teoretická i praktická výuka v celkem sedmi odborných modulech. Po jejich absolvování budou připravené a atestační zkouškou certifikované pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u nichž dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Teoretická část, kterou organizačně zastřešuje Personální úsek FN Olomouc, bude probíhat v seminární místnosti KARIM, praktická na akreditovaných klinických pracovištích FN Olomouc a na vlastním pracovišti.