Plastičtí chirurgové mají k dispozici špičkový nový mikroskop. Ocení jej při mikrochirurgii i výuce

2. 2. 2024

Nové typy výkonů s významným přesahem do výuky mladých lékařů umožňuje odborníkům z Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc operační mikroskop s mikrochirurgickým instrumentáriem MM51 výrobce Mitaka Kochki, který největší zdravotnické zařízení na střední Moravě pořídilo pro toto své špičkové pracoviště za více než 15 milionů korun bez DPH. Sedmasedmdesátinásobné zvětšení v mikroskopu a na monitoru s úhlopříčkou 55 palců a rozlišením 4K umožňuje efektivně sešívat krevní a lymfatické cévy menší než půl milimetru. Nové vybavení pomůže efektivně léčit ty pacienty, u nichž klasické chirurgické postupy selhávají, nebo jsou zatíženy velkou invazivitou a vysokým procentem komplikací.

  • Obrázek 1: Nový mikroskop umožňuje efektivně sešívat krevní a lymfatické cévy menší než půl milimetru.

 

„Nový přístroj, který nás obrovsky posune z mikrochirurgie do supermikrochirurgie a v dalším vzdělávání mladých operatérů, jsme vybírali dva roky, dvakrát jsme ho testovali ve Španělsku. Chci tím říct, že je to pro nás opravdu velmi významná investice a posun kupředu, proto jsme nechtěli nic ponechat náhodě,“ říká primář Oddělení plastické chirurgie a estetické chirurgie FN Olomouc MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., jehož tým začal s novým mikroskopem a instrumentáriem pracovat v ostrém provozním režimu na konci ledna letošního roku.

Mikrochirurgie je vysoce specializovaný operační postup umožňující efektivně léčit pacienty například po amputacích končetin, s rozsáhlou ztrátou tkání, s defekty po resekci rozsáhlých nádorů, se syndromem diabetické nohy či kritickou končetinovou ischémií. Dále také pacienty podstupující sekundární rekonstrukce například po odstranění prsou. „Supermikrochirurgické rekonstrukce přináší naprosto zásadní změnu pro pacienta, který je léčen podstatně méně zatěžujícím a traumatizujícím způsobem. Jedná se o méně invazivní rekonstrukční přístup, který minimalizuje celkovou operační zátěž, morbiditu v místě rekonstrukce a odběru tkání. U pacientů s kritickou končetinovou ischémií a se syndromem diabetické nohy umožňuje zachránit končetiny, které se dnes běžně amputují. Současně vede k zásadnímu zkrácení doby léčby a k výrazné úspoře prostředků vynakládaných na léčbu chronické rány. V současnosti jsme jediné pracoviště v České republice, které se věnuje záchovným mikrochirurgickým výkonům u pacientů s kritickou končetinovou ischemií,“ popisuje primář Bohumil Zálešák.

  • Obrázek 2: Supermikrochirurgické rekonstrukce přináší zásadní změnu pro pacienta, který je léčen podstatně méně zatěžujícím a traumatizujícím způsobem. 

 

Operační mikroskop s až sedmasedmdesátinásobným zvětšením a se stabilizačním systémem ramene poskytuje brilantní obraz při vysokém zvětšení, bez ztráty úrovně světla, hloubky ostrosti nebo kontrastu. „Umožňuje proto pozorovat anatomické detaily, které nejsou viditelné standardním mikroskopem, jako je například lumen cév o průměru menším než jeden milimetr,“ dodává Ing. Nela Skulová z Oddělení biomedicínského inženýrství Fakultní nemocnice Olomouc.

Celý systém doplňuje mikrochirurgické instrumentárium, kde nejmenší svorky mají rozměry v řádech jednotek milimetrů, operační křeslo a externí 4K monitor o úhlopříčce 55 palců. „Samotný monitor sice při operačním výkonu nepoužijeme, je ale skvělou pomůckou pro výuku mladých lékařů, budoucích operatérů,“ uzavírá MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.