Rámcové smlouvy o spolupráci pro specializační vzdělávání

Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc? Prosíme, řiďte se následujícími pokyny:

 • Kontaktuje vedení příslušného zdravotnického pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc a požádejte o souhlas se smlouvou.
 • Zašlete žádost na email vera.dulajova@fnol.cz.
 • Žádost o uzavření rámcové smlouvy musí obsahovat:
  • název zdravotnického zařízení,
  • adresu,
  • osobu kompetentní k podpisu smlouvy,
  • IČ,
  • název oboru specializačního vzdělávání,
  • specifikaci požadavků na smluvní zajištění dle příslušného vzdělávacího programu.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.