Odborné praxe studentů

Máte zájem o odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc? Potom se řiďte následujícími pokyny:

 • Kontaktujte osobně nebo e-mailem vedoucí nelékařského zdravotního personálu konkrétního pracoviště (v případě studentů nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě studentů lékařské fakulty) a dohodněte si přesný termín odborné praxe.
 • Řádně vyplňte formulář /přihlášku (nutné vyplnit všechna pole a uvést počet celkový počet hodin praxe včetně délky jedné vyučovací hodiny (45/60 min.)). Bez jmenovky, podpisu a razítka pracoviště FN Olomouc a uchazeče o praxi nebude přihláška přijata k administraci.
 • Přihlášku odešlete nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem praxe e-mailem, popřípadě poštou či osobně na Personální úsek FN Olomouc – Bc. Markéta Žylová, marketa.zylova@fnol.cz, tel. 588 443 137.
 • Na základě Vaší přihlášky vyhotovíme písemné povolení praxe, které zašleme studentovi a příslušnému pracovišti FN Olomouc.
 • Praxi mohou bezplatně absolvovat studenti škol, s nimiž má FN Olomouc uzavřenou rámcovou smlouvu (seznam zde).
 • V ostatních případech zájemci zašlou kromě formuláře také smlouvu s vyplněnými osobními údaji, informacemi o škole a plánované odborné praxi. Takto vyplněnou smlouvu zašlete (ve wordu) na e-mail marketa.zylova@fnol.cz.
 • Poplatek bude uhrazen formou faktury po ukončení praxe.
 • Odborné praxe jsou studentům všech lékařských fakult v České republice na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.
Ceník poplatků

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s COVID-19 upřesňujeme aktuální podmínky pro výkon praxe studentů všech typů škol ve FNOL  následovně:

 • Praxi (praktická výuka u pacienta) schvaluje vedoucí pracovník ZdP, který při rozhodování zohledni aktuální provozní potřeby a kapacitu pracoviště;
 • „Prohlášení o bezinfekčnosti FNOL“ u studentů na praxi aktuálně nevyžadujeme;
 • Studenti jsou (musí být) řádně o protiepidemických opatřeních poučeni vysílající institucí, řídí se dle těchto instrukcí a vědí, jakým způsobem se správně a zodpovědně chovat;
 • Maximální počet studentů v jedné skupině je 15;
 • OOPP FNOL neposkytuje, stejně jako pracovní oblečení si OOPP musí studenti zajistit sami. Na zdravotnických pracovištích při kontaktu s pacientem je akceptována výhradně jednorázová rouška – ústenka, nebo filtr FFP 2, či FFP 3;
 • Vždy u vstupu na pracoviště si studenti dezinfikují ruce a dále se řídí nastavenými protiepidemickými pokyny pracoviště.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.