Absolventský program Fakultní nemocnice Olomouc nabízí výjimečnou možnost uplatnění pro zájemce o práci ve zdravotnictví

23. 2. 2022

Nastartovat pracovní kariéru v předním zdravotnickém zařízení v České republice. Zrychlit svůj profesní vývoj hned v jeho začátku a moci si vybrat špičkové pracoviště dle svých představ. Taková jsou hlavní lákadla Absolventského programu Fakultní nemocnice Olomouc určeného pro absolventy nelékařských zdravotnických oborů. Zájemci se do něj mohou hlásit prostřednictvím výběrového řízení do 20. března 2022.

Do Absolventského programu FN Olomouc se mohou zapojit absolventi středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří dokončí své vzdělání v letošním roce, a to v oborech praktická, všeobecná a dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, fyzioterapeut či ergoterapeut. Pokud budou do programu zařazeni, budou se mimo jiné moci účastnit pravidelných vzdělávacích a rozvojových programů vedených odborníky z praxe formou společných seminářů a přednášek, získají podporu pro zařazení do specializačního vzdělávání a mohou se podílet na klinických studiích a mezinárodních výzkumných projektech.

„Fakultní nemocnice Olomouc poskytuje superspecializovanou péči v širokém spektru oborů, disponuje špičkovými odborníky a nejmodernějším přístrojovým vybavením. Chcete-li být profesionály ve svém oboru, pak by měla být naše nemocnice vaší první volbou,“ říká náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc Ing. Bc. Andrea Drobiličová, která spolu s ředitelem nemocnice profesorem Romanem Havlíkem poskytla Absolventskému programu svou záštitu.

Účastníci programu uzavírají s olomouckou fakultní nemocnicí pracovní poměr na dobu jednoho roku s možností jeho dalšího prodloužení. Výše úvazku je věcí dohody mezi oběma stranami. „Absolventi pak mají možnost hledat svou preferenci mezi jednotlivými obory a my jim máme v tomto směru co nabídnout. Dosavadní zkušenosti jsou velmi dobré, studenti nám dávají zpětnou vazbu z praktické výuky a také díky tomu víme, že naši školitelé se jim věnují opravdu poctivě. Po společném vzdělávacím týdnu jsou součástí Absolventského programu další školení, která nováčkům v našem týmu velmi usnadní adaptaci v novém působišti a poskytnou jim všechny potřebné informace,“ zmiňuje Ing. Drobiličová, která zároveň působí jako proděkanka pro praktickou výuku Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. „Nejen díky tomuto propojení máme s touto školou velmi dobrou spolupráci, to se však týká i dalších odborných škol v našem regionu,“ dodává Andrea Drobiličová.

Studenti středních a vysokých škol zdravotnických oborů zanechali ve Fakultní nemocnici Olomouc svou nesmazatelnou stopu také v uplynulých měsících koronavirové epidemie. „Dlouhodobě a dobrovolně zde pracovali a pracují na Oddělení urgentního příjmu, I. interní klinice - kardiologické, Oddělení geriatrie i jiných covidových jednotkách, na odběrovém místě, v očkovacím centru a na dalších zdravotnických pracovištích. Za to jim všem moc děkujeme a věříme, že jim jejich nasazení alespoň zčásti splatíme nabídkou odpovídajícího pracovního uplatnění spolu s možností celoživotního vzdělávání,“ uzavírá Ing. Bc. Andrea Drobiličová.

Chcete vědět více a přihlásit se do výběrového řízení? Podívejte se ZDE.