Veřejný příslib

Veřejný příslib je určen všeobecným praktickým lékařům, kteří žádají o udělení akreditace pro specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Tento dokument plně nahrazuje rámcové smlouvy o spolupráci s FN Olomouc.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.