Akreditovaný kvalifikační kurz sanitář

Zájemcům, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví a jsou ochotni se vzdělávat, nabízí Fakultní nemocnice Olomouc možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz je rozdělený na část teoretickou a praktickou. Absolventi budou připraveni zajistit základní ošetřovatelskou péči, spolupracovat v rozsahu svých činností při poskytování specializované ošetřovatelské péče, budou schopni poskytnout první pomoc, osvojí si psychologický přístup k pacientům a získají zkušenosti z týmové práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví. Absolvování kurzu zvýší možnosti uplatnění u poskytovatelů zdravotních služeb a v zařízeních následné péče.

  • Momentálně není kurz vypsán. Informace budeme aktualizovat, pokud bude nový termín stanoven.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.