Odborné stáže (postgraduální)

Máte zájem o postgraduální stáž ve Fakultní nemocnici Olomouc? Potom se řiďte následujícími pokyny:

  • Kontaktujte telefonicky či e-mailem vedoucího příslušného nelékařského zdravotního personálu konkrétního pracoviště  (v případě nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě lékařů)  a dohodněte si přesný termín  odborné stáže.
  • Řádně vyplňte formulář / přihlášku (nutné vyplnit všechna pole), bez podpisu a razítka zaměstnavatele a stážisty, dále bez jmenovky a podpisu osoby schvalující stáž na daném pracovišti FN Olomouc nebude přihláška přijata k administraci.
  • Přihlášku odešlete nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem stáže e-mailem, popřípadě poštou či osobně na Personální úsek FN Olomouc – Bc. Markéta Žylová, marketa.zylova@fnol.cz, tel. 588 443 137.
  • Na základě přihlášky vyhotovíme písemné povolení stáže, které je zasláno jak zaměstnavateli nebo stážistovi, tak vedení příslušného pracoviště FN Olomouc.
  • V případě stáže delší než pět pracovních dní je vyhotovena i Smlouva o umožnění absolvování stáže.
  • Stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli nebo stážistovi.
  • Příslušníkům Armády ČR jsou odborné stáže na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.

Aktuální stáže

  • 7-týdenní předatestační stáž z oboru Patologie | PODROBNOSTI

Dokumenty

Ceník poplatků Informace týkající se ubytování pro stážisty Žádost o ubytování na stážistickém pokoji

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.