Odborné stáže (postgraduální)

Máte zájem o postgraduální stáž ve Fakultní nemocnici Olomouc? Potom se řiďte následujícími pokyny:

 • Kontaktujte telefonicky či e-mailem vedoucího příslušného nelékařského zdravotního personálu konkrétního pracoviště  (v případě nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě lékařů)  a dohodněte si přesný termín  odborné stáže.
 • Řádně vyplňte formulář / přihlášku (nutné vyplnit všechna pole), bez podpisu a razítka zaměstnavatele a stážisty, dále bez jmenovky a podpisu osoby schvalující stáž na daném pracovišti FN Olomouc nebude přihláška přijata k administraci.
 • Přihlášku odešlete nejpozději 14 pracovních dnů před začátkem stáže e-mailem, popřípadě poštou či osobně na Personální úsek FN Olomouc – Bc. Markéta Žylová, marketa.zylova@fnol.cz, tel. 588 443 137.
 • Na základě přihlášky vyhotovíme písemné povolení stáže, které je zasláno jak zaměstnavateli nebo stážistovi, tak vedení příslušného pracoviště FN Olomouc.
 • V případě stáže delší než pět pracovních dní je vyhotovena i Smlouva o umožnění absolvování stáže.
 • Stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli nebo stážistovi.
 • Příslušníkům Armády ČR jsou odborné stáže na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.

S ohledem na vývoj situace v souvislosti s COVID-19 upřesňujeme aktuální podmínky pro výkon odborné stáže ve FNOL následovně:

Na základě Příkazu ředitele č. 13/2021 s účinností od 15. listopadu 2021 musí všechny osoby připravující se na výkon povolání ve FNOL podstoupit každých 7 dní testování antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Testování osob připravujících se na výkon povolání se provádí centrálně na Odběrovém místě FNOL v budově F. Stážisté se na testování objednávají sami pomocí rezervačního systému FNOL, viz odkaz zde: https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Public.

Stážista se musí na Odběrovém místě prokázat kartičkou pojišťovny.

O výsledku testu bude stážista informován prostřednictvím SMS, certifikát o provedeném testu je dostupný na https://ocko.uzis.cz. Při příchodu na pracoviště FNOL předkládají negativní výsledek testu vedoucímu zaměstnanci.

Stále platí, že podmínkou pro výkon stáže ve FNOL je:

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest, tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), např. FFP2, KN95;
 • stážista v době plnění praxe nevykazuje příznaky respiračního onemocnění;
 • antigenní testování se provádí 1x za 7 dní.

Povinnost testování se netýká těch, kteří:

 • absolvovali nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného vyšetření RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 doloženým certifikátem o provedeném očkování dle kritérií mimořádného opatření, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Výše uvedené se může změnit dle vývoje epidemiologické situace, v závislosti na rozhodnutí Vlády ČR nebo opatření MZ ČR.

Ceník poplatků

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.