Career ve Fakultní nemocnici Olomouc

Education

a) Absolventský program

V roce 2017 budeme získávat lékaře – absolventy již pro čtvrtý ročník Absolventského programu FN Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci tohoto programu v naší nemocnici pracuje nebo svou profesní kariéru právě zahajuje téměř osm desítek mladých lékařů. Podrobnější informace k absolventskému programu FN Olomouc a Lékařské fakulty UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2017–2018 najdete zde.

b) Odborné stáže (postgraduální)

Informace pro zájemce o postgraduální stáž ve Fakultní nemocnici Olomouc:

 • Kontaktujte telefonicky či e-mailem vedoucího příslušného pracoviště FN Olomouc a dohodněte si přesný termín stáže.
 • Vyplňte formulář a odešlete jej na e-mail palikova@fnol.cz.
 • Na základě přihlášky vyhotovíme písemné povolení stáže, které je zasláno jak zaměstnavateli stážisty, tak stážistovi a vedení příslušného pracoviště FN Olomouc.
 • V případě stáže delší než pět pracovních dní je vyhotovena i Smlouva o umožnění absolvování stáže.
 • Stáž se hradí bezprostředně po ukončení, a to fakturou, která je zaslána zaměstnavateli a stážistovi.
 • Příslušníkům Armády ČR jsou odborné stáže na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.

Ceník poplatků

c) Odborné praxe studentů

Informace pro zájemce o odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc:

 • Kontaktujte osobně nebo e-mailem vedoucí nelékařského zdravotního personálu (v případě studentů nelékařských oborů) nebo vedení pracoviště (v případě studentů Lékařské fakulty) a dohodněte si přesný termín odborné praxe.
 • Vyplňte formulář a odešlete jej na e-mail palikova@fnol.cz.
 • Na základě Vaší přihlášky vyhotovíme písemné povolení stáže, které zašleme stážistovi a příslušnému pracovišti FN Olomouc.
 • Praxi mohou bezplatně absolvovat studenti škol, s nimiž má FN Olomouc uzavřenou rámcovou smlouvu.
 • V ostatních případech zájemci zašlou kromě formuláře také smlouvu s vyplněnými osobními údaji, informacemi o škole a plánované odborné praxi. Takto vyplněnou smlouvu zašlete (ve wordu) na e-mail palikova@fnol.cz.
 • Poplatek bude uhrazen formou faktury po ukončení praxe.
 • Odborné praxe jsou studentům všech lékařských fakult v České republice na všech pracovištích FN Olomouc poskytovány bezplatně.

Ceník poplatků

d) Rezidenční místa

Od roku 2009 Fakultní nemocnice Olomouc spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR na dotačním projektu rezidenčních míst, který je zaměřený na zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Na začátku každého kalendářního roku ministerstvo stanovuje a vyhlašuje Metodiku rezidenčních míst, v níž jsou uvedeny obory specializačního vzdělávání, počet míst a výše finanční podpory jednotlivých oborů.

 • Stáhněte si přílohy
 • Vyhláška o rezidenčních místech
 • Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa
 • Přihláška do výběrového řízení na rezidenta
 • Osobní dotazník pro rezidenta

e) Specializační vzdělávání

Ve spolupráci se zdravotnickými pracovišti FN Olomouc zajišťuje Oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů akreditace vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

Seznam akreditovaných oborů najdete zde:

 • Akreditace lékařské obory
 • Akreditace nelékařské obory

f) Rámcové smlouvy o spolupráci pro specializační vzdělávání

 • Zájemce o uzavření rámcové smlouvy o spolupráci kontaktuje vedení příslušného zdravotnického pracoviště FN Olomouc a požádá o souhlas se smlouvou.
 • Zájemce poté zašle žádost na email sukopova@fnol.cz.
 • Žádost o uzavření rámcové smlouvy musí obsahovat:
  • název zdravotnického zařízení,
  • adresu,
  • osobu kompetentní k podpisu smlouvy,
  • IČ,
  • název oboru specializačního vzdělávání,
  • specifikaci požadavků na smluvní zajištění dle příslušného vzdělávacího programu.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.