Career ve Fakultní nemocnici Olomouc

Contacts


Mgr. Vladimíra Odehnalová
vedoucí oddělení

 • absolventský program
 • výběrová řízení
 • nábor a výběr THP a lékařů
 • rozvojové vzdělávací akce psychodiagnostika

  (+420) 588 442 483
  vladimira.odehnalova@fnol.cz


Mgr. Michaela Natálie Konečná

 • nábor a výběr NLZP
 • realizace nástupního procesu NLZP

  (+420) 734 180 880
  michaelanatalie.konecna@fnol.cz


 xxx

 • nábor všech kategorií zaměstnanců,
 • výběr THP a lékařů,
 • agenda odborných praxí studentů a odborných stáží zaměstnanců jiných subjektů

  (+420) 588 443 137
  michaelanatalie.konecna@fnol.cz


Mgr. Věra Sukopová

 • rezidenční místa,
 • specializační vzdělávání,
 • zahraniční cesty, stáže zaměstnanců FNOL,
 • kvalifikační dohody,
 • rámcové smlouvy o spolupráci

  (+420) 588 442 326
  vera.sukopova@fnol.cz


Martina Navrátilová

 • administrativa spojená se ID kartami zaměstnanců,
 • agenda  povinných legislativních školením zaměstnanců FNOL

  (+420) 588 442 326
  martina.navratilova@fnol.cz

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.